Közfoglalkoztatás

Ügyintéző                                                                    Ügykezelő

Mály Viktória                                                            Puskás Zsanett
Szociális és Igazgatási Iroda                                    Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.                                  8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 411. iroda                                                  IV. emelet 411. iroda
Tel.:  (88) 521-118                                                      Tel.:  (88) 521-118


Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a közfoglalkoztatás sikeres megvalósulását, annak megszervezését.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szt.) 2011. évi módosulásával szigorodtak az aktív korúak ellátására való jogosultság, ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának, illetve fenntartásának feltételei. A szt. éves kötelező felülvizsgálatot rendelt el a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultságot szerzők vonatkozásában és a következő évi ellátásra való jogosultság továbbfolyósításához legalább 30 napos munkaviszony igazolásának kötelezettségét határozta meg. Ezért már a korábbi években is a közfoglalkoztatás megszervezése során kiemelt szempont volt, hogy lehetőség szerint valamennyi foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy részt vegyen a közfoglalkoztatásban, lehetőséget biztosítva ezzel számukra, hogy eleget tudjanak tenni a 30 napos munkaviszony igazolás kötelezettségüknek. Bár, a szociális törvény 2015. március 1-től hatályba lépő módosításával a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása és a folyósítása a Járási Hivatal feladata, de továbbra is megmarad az önkormányzathoz kapcsolódó 30 napos közfoglalkoztatási kötelezettség.

A közfoglalkoztatás 2014. évi CVI. törvény alapján valósul meg, melynek lényege az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése.

Közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerő-piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt.

Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki

a)      a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet
b)      a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti álláskereső.

A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai alkalmazandók.

A közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető. A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam.