Föld forgalmi ügyek

Ügyintéző

Incze Ilona
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 413. iroda
Tel.: (88) 521-144
e-mail: incze.ilona@hivatal.ajka.hu


Mező- és erdőgazdasági földek adás-vétele és haszonbérbeadása:

A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának átruházása tárgyában készült, egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell benyújtania a szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet postai úton vagy személyesen kell átadni, melyhez csatolni kell az adás-vételi szerződést 4 eredeti példányban, amelyek közül egy példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie.

A jegyző a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül az egyik – nem biztonsági okmányon kiállított – adás-vételi szerződésen felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és gondoskodik ennek a példánynak 60 napra történő kifüggesztéséről.

Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

A mező- és erdőgazdasági földek haszonbérletére vonatkozó, egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést a tulajdonosnak, mint haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell benyújtania a szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet postai úton vagy személyesen kell átadni, melyhez csatolni kell az adás-vételi szerződést 3 eredeti példányban.

A jegyző a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül az egyik – nem biztonsági okmányon kiállított – haszonbérleti szerződésen felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és gondoskodik ennek a példánynak 15 napra történő kifüggesztéséről.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.)
  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Kormányrendelet
  • a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

 Letölthető dokumentumok:

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Adás-vételi szerződéshez pótlap (több földrészlet esetén)

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződéshez pótlap (több földrészlet esetén)

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi közlemény

Pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére