Anyakönyvi ügyek

Ügyintéző                                    Ügyintéző                                     Ügyintéző

Fodor Tünde                              Kántás Kinga                              Vajai Anett
Szociális és Igazgatási Iroda     Szociális és Igazgatási Iroda      Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.   8400 Ajka, Szabadság tér 12.   8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 417. iroda                   IV. emelet 416. iroda                    IV. emelet 416. iroda
Tel.: (88) 521-113                       Tel.: (88) 521-114                        Tel.: (88) 521-165


A hatáskör gyakorlója: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetője
Az illetékességi terület: A települési önkormányzatok területére terjed ki (Ajka, Halimba).

Az alkalmazott jogszabályok:

 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 2. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.1.) KIM       rendelet
 3. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.14.) rendelet
 4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 6. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
 7. A magyar állampolgárságról szóló LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet
 8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Illeték törvény)
 9. A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő és Szerda 08:00 – 12:00 és 13:00 – 15:30
Haláleset anyakönyvezése Hétfőtől Csütörtökig 08:00 – 15:30, Pénteken 08:00 – 12:00

1. Anyakönyvi kivonatok kiállítása:

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása kérhető bármely településen történt anyakönyvi eseményről.

Az eljárás kérelemre indul, a kivonat kiállítása illetékmentes.

Letölthető dokumentum:

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához

Ügyintézési határidő:
Alapesetben 8 napon belül (amennyiben az esemény az Elektronikus Anyakönyvben már szerepel), egyéb esetben 8+5 nap.

2. Születés és haláleset anyakönyvezése:

 • A születést és a halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – a illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.
 • Az intézetben történt születést és halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Az intézeten kívüli születést a szülő, az intézeten kívüli halálesetet az elhalt hozzátartozója jelenti be.
 • A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek anyakönyvezéshez szükségesek.

3. A házasságkötési szándék bejelentése:

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be legalább 30 nappal a házasságkötés tervezett időpontja előtt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (Személyi igazolvány, Útlevél, Vezetői engedély és lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll)
 • elvált családi jogerős bontóítélet (amennyiben rendelkezésre áll)
 • özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

A házasságkötés hivatali helyiségben vagy hivatali helyiségen kívül történhet.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a Jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

Letölthető dokumentum:

Megrendelőlap házasságkötéshez

4. Házassági névmódosítás:

Házassági név akár házasság fennállása alatt, akár felbomlása esetén módosítható.

Az eljárás kérelemre indul, melyet bármely anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni. Az eljárás illetéke 3000.-Ft illetékbélyegben leróva.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (Személyi igazolvány, Útlevél, Vezetői engedély   és lakcímkártya),
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasság megszűnt, a jogerős bontóítélet (amennyiben rendelkezésre áll), vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata

5. Születési névváltoztatás:

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

A kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.

A kérelemben meg kell jelölni azt a családi illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.

Kiskorú gyermek születési nevének megváltozásához mindkét szülő személyes megjelenése és hozzájárulása szükséges.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (Személyi igazolvány, Útlevél, Vezetői engedély   és lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a névváltoztatást kérőnek kiskorú gyermeke van, a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Eljárás illetéke első ízben 10.000.-Ft, ismételt névváltozás esetén 50.000.Ft illetékbélyegben leróva.

Határidő:45 nap

Letölthető dokumentumok:

Kérelem születési családi és /vagy utónév megváltoztatására (nagykorú személy)

Kérelem születési családi és /vagy utónév megváltoztatására (kiskorú személy)

6. Hazai anyakönyvezés:

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Születés hazai anyakönyvezése esetén az 1.1 számú adatlap kitöltése is kötelező.

Ügyintézéshez szükséges dokumentum:

 •  A hazai anyakönyvezéshez szükséges adatlap mellékletében felsoroltak

Ügyintézési határidő: két hónap

Letölthető dokumentumok:

Születés hazai anyakönyvezése

Házasság hazai anyakönyvezése

Haláleset hazai anyakönyvezése

Nyilvántartásba-vételi adatlap

7. Bejegyzett élettársi kapcsolat:

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Az erre irányuló szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi valamint a járási hivatal székhelye szerinti anyakönyvvezetőnél lehet bejelenteni.