Hagyatéki eljárás

Ügyintéző                                                                    Ügyintéző

Baráthné Mészáros Ágnes                                     Virt Edit
A-L betűig                                                                      M-abc végéig
Szociális és Igazgatási Iroda                                      Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.                                    8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 410. iroda                                                    IV. emelet 409. iroda
Tel.: (88) 521-135                                                        Tel.: (88) 521-156


Általános szabályok:
A hagyatéki eljárás mindig hivatalból indul értesítésre, kivéve a póthagyatéki eljárást, melyet az öröklésben érdekelt személy kezdeményezhet. Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:
A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Törvény, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet